UTZ

CAFÉGO – Ett kaffe med både god smak och gott samvete. Allt vårt kaffe är UTZ-certifierat. UTZ står för ett helhetstänk som skapar ett långsiktigt hållbart jordbruk med minskad miljöpåverkan och högre levnadsstandard för kaffeodlarna. 

Tack vare UTZ utbildningsprogram är fler och fler producenter friska, motiverade och respekterade. De får större möjligheter att uppnå sina mål och så även deras familjer. Barnen går i skolan och får växa upp i en trygg och hälsosam miljö. Sammanfattningsvis står UTZ för en bättre framtid för alla.


Bättre jordbruk

UTZ utbildar jordbrukare i bättre odlingsmetoder. När producenterna applicerar de nya metoderna och teknikerna får de en bättre inkomst, en bättre skörd samt en bättre levnadsstandard. Genom utbildningen får de reda på hur de kan använda gödningen, jorden samt vattnet på ett effektivare sätt. De får även reda på hur och när det bästa tillfället är för att skörda samt plantera. Utbildningen hjälper även dem hur de ska hantera olika risker så som ihållande torka eller överdriven regnperiod.

Bättre inkomst

Bättre odlingstekniker ger på sikt en bättre inkomst. Allt fler producenter har större möjligheter och bättre framtidsutsikter idag tack vare UTZ utbildningsprogram. Utbildningsprogrammet lär dem ett bättre affärstänk som hjälper dem att producera mer till en lägre kostnad men med en hög kvalité. Tack vare detta har producenterna fler möjligheter att investera i deras familjer, i personalen samt i deras framtid.

Bättre miljö

Producenterna blir tränade i att vara försiktiga med naturens tillgångar. De blir utbildade att respektera naturreservat, växter, djur och vattentillgångar. Förhindra skogsskövling och istället plantera skuggträd är även något de får lära sig. Utbildningen tar även upp hur viktigt det är att sortera avfall, att återvinna så mycket som möjligt och att använda hållbar energi så mycket som det går.  

Bättre liv

UTZ kräver att arbetsförhållandena för alla producenter respekteras, att arbetsplatserna är säkra och att lönerna betalas enligt avtalen. Alla ska ha tillgång till rent vatten, toaletter samt sjukvård. Producenterna ska även ha rätt till att gå med i fackföreningar och ingen diskriminering eller tvångsarbete får förekomma. UTZ tar dessutom hand om nästa generationen. Barnen får gå i skolan och växa upp i en hälsosam och säker miljö. Inget barnarbete får förekomma och det finns även vård för gravida kvinnor samt möjlighet till föräldraledighet.

Klicka här för att se en informationsfilm om UTZ.